U bent hier: SociĆ«teit De Liemers  »  Waarom lid worden?

Waarom lid worden?

Stimuleren sportbeoefening.

Het initiatief voor de oprichting van Sociëteit de Liemers is in 1999 genomen door een aantal bestuursleden van voetbalvereniging DCS (Door Combinatie Sterk) in Zevenaar. Daarom is de tweede doelstelling van de Sociëteit: Het stimuleren en ondersteunen van sportbeoefening in het algemeen en voetbal in het bijzonder. Specifiek betekent dit, dat een deel van het budget van de Sociëteit gebruikt wordt om de vrijwilligers binnen DCS te ondersteunen.

Betrokkenheid bij sportvrijwilligers.

Vrijwilligers vormen – net als in andere delen van onze maatschappij – ook binnen DCS het cement voor de vereniging. Binnen DCS zijn maar liefst meer dan 250 – op een ledenbestand van ruim 900 – actief. Dankzij de ondersteuning van Sociëteit de Liemers kunnen voor hen een aantal activiteiten worden georganiseerd en faciliteiten worden geboden.

Binnenhalen en behouden van vrijwilligers.

Binnen de vereniging is een vrijwilligersbeleid opgesteld met als doel om vrijwilligers binnen te halen en vervolgens te behouden. Dat vraagt uiteraard de nodige begeleiding en af ten toe een “beloning”. Dit kan in de vorm van een opleiding zijn maar ook via herkenbare kleding. En vrijwilligers krijgen binnen DCS korting op de contributie en hen wordt jaarlijks een vrijwilligersavond aangeboden.

De tegenprestatie.

Echt bijzondere activiteiten.

Het succes van de Sociëteit wordt bepaald door de activiteiten die voor de leden worden georganiseerd. Dankzij de inbreng van de eigen leden zijn er in de afgelopen jaren zeer bijzondere evenementen georganiseerd. Met verwijzing naar de website, waarin uitvoerige verslagen staan, is vermeldenswaardig een werkbezoek aan Essilor, een dansles in het clubhuis, een exclusief bezoek aan het trainingscomplex van Vitesse of het door brand geteisterde Promens. De combinatie van opdoen van kennis en de gelegenheid tot netwerken heeft Sociëteit de Liemers gemaakt tot wat het nu is: een club waar je minstens 1 keer per jaar iets bijzonders meemaakt. Bij de keuze voor een activiteit is er zeker niet alleen aandacht voor de interesse van de ondernemer zelf, maar ook voor wat het voor de partner aantrekkelijk genoeg maakt om aan te sluiten.

Leden van de Sociëteit worden - samen met andere ondernemers, die DCS een warm hart toedragen – aan het begin van het voetbalseizoen uitgenodigd voor een gezellige bijeenkomst met een hapje en een drankje.   

Presentatie als bijzondere groep.

Sociëteit de Liemers profileert zich als een bijzondere groep van ondernemers. Dit blijkt onder andere door de Sociëteit als collectief als sponsor van het vrijwilligersbeleid binnen en buiten DCS te presenteren.

In het clubblad van DCS, dat 4 keer per jaar uitkomst met een oplage van rond 1000 stuks, is een overzichtspagina met alle leden van de Sociëteit. Regelmatig krijgt een van de leden de kans zich specifiek voor te stellen via een exclusief interview in het clubblad.

Internet.

Sociëteit de Liemers beschikt zoals u gemerkt heeft over een eigen website. Van al onze leden wordt een link opgenomen naar de site van het betreffende lid. De site van de Sociëteit is ook via een link op de druk bezochte site van DCS goed te vinden.

Aanvullende reclame-uiting. 

Leden van Sociëteit de Liemers wordt de mogelijkheid geboden om - eventueel in aanvulling op mogelijk al lopende sponsorafspraken - via DCS hun naamsbekendheid te vergroten. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een reclamebord, een advertentie in het clubblad of een presentatie op het narrow castingsysteem in het clubhuis. Gelet op de diversiteit in wensen en mogelijkheden worden hierover individuele afspraken gemaakt. De insteek daarbij is, dat de tegenwaarde van de reclame-uiting tot een bedrag ad € 150 niet in rekening wordt gebracht.  

Jaarkaart DCS.

Veel leden van Sociëteit de Liemers hebben affiniteit met voetbal in het algemeen en DCS in het bijzonder. Daarom ontvangen alle leden van de Sociëteit gratis een seizoenskaart voor de wedstrijden van alle elftallen.

Gebruik DCS accommodatie.

DCS beschikt over een recent gerenoveerde sportaccommodatie. Het in 2012 in gebruik genomen - en door vrijwilligers onderhouden! - kunstgrasveld is daarin het centrale punt. En met de daaraan gekoppelde nieuwe kleedkamers en gerestylde clubhuis is een accommodatie ontstaan die er mag zijn. Als je, als lid van Sociëteit de Liemers, een evenement wilt organiseren in een sportieve ambiance, is DCS er alles aan gelegen je van dienst te zijn en je in alle wensen bij te staan. Dat je daar gereduceerde tarieven voor betaalt, zal duidelijk zijn. Vraag één van de bestuursleden naar de mogelijkheden.

Copyright © 2024 Sociëteit de Liemers   |   Webdesign & CMS : BIG FAT Internet